McKinsey: Flere virksomheder ser web 2.0 teknologi som forandringsredskaber

McKinsey har frigivet en ny rapport om anvendelsen af web 2.0 værktøjer (kræver registrering og login) i virksomheder – og resultatet er interessant af flere grunde.

Flere virksomheder (end sidste år) eksperimenterer og flere har taget hul på nye og andre redskaber end de gængse (der er andet i verden end weblogs :-).

Det er også interessant at der “kun” er 21% af virksomhederne, som er godt tilfredse med implementeringen af redskaberne.

McKinsey har valgt at se nærmere på forskellene på de virksomheder, der er tilfredse og de der ikke er:

… Among satisfied respondents, 26 percent report that Web 2.0 tools have changed interactions with customers and suppliers, while 33 percent say these technologies have created new roles or functions inside the organization. A third of the satisfied respondents even feel that Web tools are changing its structure…

Among respondents satisfied with their companies’ use of Web 2.0 tools, only 8 percent say that these technologies have not changed their organizations—compared with 46 percent of the dissatisfied respondents

For mig at se understøtter det den tilgang, vi har i Socialsquare – at redskaberne er interessante fordi de kan hjælpe organisationerne med at genopfinde sig selv – og med at skabe rum for forandringer helt ind i kernen af organisationerne.

De virksomheder og organisationer vi arbejder i i dag, er jo strukturer, som er bygget til industriens krav og vi lever altså i informations/videns-kulturen som stiller helt andre krav – og derfor er det potentialet i forandringen, som gør alle de her redskaber relevante og vigtige.

Og så kan jeg jo kun være enig i konklusionen:

Building Web 2.0 success. There are few differences in size, region, or even tool use between companies that are satisfied with their Web 2.0 experience and those that are not. This suggests that today’s seemingly insurmountable barriers could be overcome through the adoption of managerial methods that satisfied companies use.

Ledelsen skal se fidusen, vågne op og tage føring. Undersøgelsen viser nemlig også direkte, at de virksomheder, som har mindst succes er de virksomheder, hvor det hidtil er IT-afdelingen, der har drevet udviklingen (ingen fornærmelse – det viser efter min mening bare, at det er svært for IT at drive så store forandringsprocesser fremad uden ledelses-opbakning), hvorimod de der er mest tilfredse er dem, hvor det er forretningen, der efterspørger redskaberne.

Og undersøgelsen viser også, at stort set alle virksomheder (også dem der ikke har haft succes) planlægger flere investeringer i web 2.0 redskaber (så skal vi ikke bare aflyse diskussionen om, hvorvidt det er en god idé eller ej? – og i stedet bruge energien på at diskutere, hvordan pokker vi får de sociale redskaber til at fungere bedst muligt?)

I et land som Danmark hvor vi bryster os af, at vi er forandringsparate og klar til omstilling og fleksibilitet i lange baner bør det jo være selvklart, at vi også her kan komme endnu mere foran, ved at få erfaring med de sociale redskaber ud i kringelkrogene i virksomhederne?

Ih hvor jeg glæder mig til sommerferien er overstået så jeg kan komme ud og hjælpe nogle flere i gang! :-D

Mere hos McKinsey her

2 kommentar til “McKinsey: Flere virksomheder ser web 2.0 teknologi som forandringsredskaber”

 1. Kim Frederiksen:

  Hej Trine Maria

  Interessant, at McKinsey’s undersøgelse peger i retning af at det er de “brugerdrevne” IT projekter som får størst succes. Uden at gå i detaljer, har vi i Falck – med fantastisk god bistand fra IT-afdelingen – udviklet en ny Online platform til vores kunder. En løsning vi fra Falck Rådgivningscenter – altså drift – har været primus motor på helt fra tegnebordet.

  Jeg sidder med samme opfattelse – her kort tid efter at vi launchede de første online løsninger: Risikostyring og WorkCare. Jeg tror faktisk også at IT-afdelingen deler den opfattelse, at succesraten er højere når incitamentet og selvfølgelig også ”outcomet” ligger ude i linjen og ikke er en centralt IT-styret løsning.

  Konklusionen må være, at IT afdelingerne fokuserer mere på at ”sælge” sine projekter inden de søsættes. Børn der ved at der er is når opgaven er løst – går som vi alle ved ganske langt for at komme i mål.

 2. Trine-Maria:

  Hej Kim – og tak for erfaringen fra den virkelige verden – min erfaring er bestemt også at masser af IT-afdelinger arbejder sådan som du beskriver det – altså at IT har kontakter mange steder i organisationen og så fungerer som “hjælpere” når der opstår gode ideer der kan styrke forretningen – men desværre oplever jeg også stadig steder, hvor IT opfattes som en modstander, som er svær at overvinde – for eksempel fordi fokus er på sikkerhed eller på et bestemt redskab – fremfor at være på resultatet af at indføre et nyt redskab.

  Og apropos belønning så handler det måske også om, hvorvidt IT belønnes for at have høj oppetid og stærk kryptering (0-fejls-belønning) – eller om de belønnes for at skabe løsninger der bidrager til bundlinien (belønning af innovativ tilgang?)

Skriv en kommentar