Weblogs er ikke svaret!

Ikke alle virksomheder eller organisationer er klar til åben dialog. Det kræver jo et vist mod og mandhjerte at høre på kunderne. Det kræver tålmodighed at lytte – også når kunderne er sure, utilfredse eller uforstående. Samtaler kræver derudover, at man selv har noget at sige. At man nogle gange tør sige, hvad man mener. Og det tør man jo kun, hvis "åbenhed" er reel og udbredt i organisationen? Nogle gange kræver dialog måske, at man starter med at finde ud af, hvorfor man ikke tør sige noget?

Derfor er et indlæg som dette ovre på Jennifer Rice´s "What´s your Brand Mantra" interessant:

"Smart companies shouldn’t spend a penny on a blog starter kit or blog consultant. Not until they understand whether a blog is the right tool to meet their needs…."

"…The core issue is this: What conversations need to be happening inside and outside of your company? What is the cost to the company if these conversations don’t happen? What are the cultural and organizational issues that prevent these conversations from taking place? How can we begin implementing conversation tools to facilitate those conversations? And finally, lastly, what are the right conversation tools for your business?"

Og i nogle virksomheder vil de så finde ud af, at samtaler er alt for besværlige og at der ikke sker noget som helst ved at ignorere kunderne – og de ved det, de har ignoreret dem i masser af år :-) 

Andre steder kan konklusionen blive at weblogs, debatfora eller wikis er gode redskaber som med fordel kan bruges til at lukke op for samtalerne inde i virksomheden – eller med interessenter udenfor.

Men pointen – at lade være med at starte med redskabet – er universel – også selv om Businessweek skriver at uden weblogs er man hægtet helt af.

En kommentar til “Weblogs er ikke svaret!”

  1. Hans Henrik:

    Du er skarp og hvor har du ret. Weblogs er jo bare et værktøj som kan være med til at understøtte dialogen, om man har lyst til denne dialog, om man rent faktisk evner den og hvad det i givet fald betyder for en virksomhed at ville den, det er meget store spørgsmål som ikke har noget med et vræktøj at gøre. Det er en helt anden fundamental diskussion hvor weblogs kan være et værktøj man kan tage i anvendelse.

    ….der er jo også andre værktøjer, men det gelmmer vi i al vores selvreferende snak. Nogle gange gør vi heldigvis ikke..;-)

    Alt det bedste herfra Amager
    Hans Henrik

Skriv en kommentar